หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบ้านหนองเสือ จ.นครปฐม
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบ้านหนองเสือ จ.นครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-12-01 10:46:49

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ภารกิจวันแรกกับ อาจารย์จิรวุฒิ ด้วงอินทร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบ้านหนองเสือ จ.นครปฐม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับรายวิชาเรียน

Download