หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศีกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อการจัดการสุขภาวะในพื้นที่เขตเมือง
นักศีกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อการจัดการสุขภาวะในพื้นที่เขตเมือง

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-12-01 10:57:24

25 พ.ย. 2566 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อการจัดการสุขภาวะในพื้นที่เขตเมือง จัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Download