หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับคณะกรรมการ “โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับคณะกรรมการ “โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-12-26 11:33:00

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ “โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคาร 42 43 และ 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download