หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมผู้นำนักศึกษาพบปะอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
ประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมผู้นำนักศึกษาพบปะอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-12-26 13:17:07

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 25566 นางสาวนภัสนันท์ จิตราพัฒนานันท์ ประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมผู้นำนักศึกษาพบปะอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบนโยบาย และเปิดรับฟังความคิดเห็น ในกิจกรรมผู้นำนักศึกษาพบปะอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download