หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าประชุมสภาวิชการ ครั้งที่ 12/2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าประชุมสภาวิชการ ครั้งที่ 12/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-04 10:40:48

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าประชุมสภาวิชการ ครั้งที่ 12/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

Download