หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ตัวแทนสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมนักสร้างสุของค์กร ตามแนวทางความสุข 8 ประการ ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข”
ตัวแทนสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมนักสร้างสุของค์กร ตามแนวทางความสุข 8 ประการ ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-04 10:50:47

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ตัวแทนสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมนักสร้างสุของค์กร  ตามแนวทางความสุข 8 ประการ ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยากร และนักศึกษาจากทุกคณะวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download