หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา: ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา 2/2566 จำนวน 5 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา: ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา 2/2566 จำนวน 5 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-04 13:14:58

20 ธ.ค. 2566 ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา: ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา 2/2566 จำนวน 5 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้แก่ 1) นายวุฒิพร มากมี 2) นายจิรพันธ์ คนหาญ 3) นายจิรวัฒน์ สุระ 4) นางสาวอาภารัตร์ ดวงภักดิ์รัมย์ และ 5) นายปลื้มวงษ์ อินทวงศ์ ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้จัดสรร


Download