หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567
คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-04 13:37:27

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download