หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าสาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE)
คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าสาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-04 14:41:01

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าสาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) พร้อมทั้งประชุมเพื่อหารือเพื่อเตรียมการทำความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download