หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-25 10:07:36

วันที่ 11 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย และชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และนางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี  เบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ตามลำดับ  ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download