หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ชวน”ชน”คนรักษ์ช้าง จัดโดย ชมรม kid smile น้องยิ้ม พี่มีสุข ณ Elephant retirement park จ.เชียงใหม่
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ชวน”ชน”คนรักษ์ช้าง จัดโดย ชมรม kid smile น้องยิ้ม พี่มีสุข ณ Elephant retirement park จ.เชียงใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-25 13:30:15

19 - 22 มกราคม 2567 โครงการ ชวน”ชน”คนรักษ์ช้าง จัดโดย ชมรม kid smile น้องยิ้ม พี่มีสุข ณ Elephant retirement park จ.เชียงใหม่ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการ

Download