หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 12,000 บาท
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 12,000 บาท

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-01-25 13:39:07

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 12,000 บาท จากรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้แก่ นางสาวรุ่งฤดี บุญกาญจน์ นางสาวธัญจิรา โกยทอง และนายธนภัทร ศรีมุข สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

Download