หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน สวนนันท์ Funfair เพลิดเพลินจะ Learn ใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน สวนนันท์ Funfair เพลิดเพลินจะ Learn ใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-13 14:54:30

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชัน 3มิติ, สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธในงาน สวนนันท์ Funfair เพลิดเพลินจะ Learn ใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download