หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > การสอบ Proposal วิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การสอบ Proposal วิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-28 10:45:52

บรรยากาศการสอบ Proposal  วิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1 ในรายวิชา CPE3002 ของนักศึกษารหัส 64 สอนโดย ผศ.ดร.ขวัญเรือน รัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Download