หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วม “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีนมัสคารวะ” ประจำปีการศึกษา 2566
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วม “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีนมัสคารวะ” ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-28 11:03:10

เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วม “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีนมัสคารวะ” ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีและมอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกร และมอบตรา ส.มงกุฏ แก่ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะและวิทยาลัย ณ หน้าลานจอดรถคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด้จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download