หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบหุ่นยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบหุ่นยนต์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-28 11:18:06

16 กุมภาพันธ์ 2567 บรรยากาศวันแรกของโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบหุ่นยนต์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้อง 4223 ตึก 42 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นอกจากนี้โครงการฯ ดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

Download