หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม จัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมโครงการ “TPM Technical Training 2024”
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม จัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมโครงการ “TPM Technical Training 2024”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-28 11:22:27

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ภูภัศ ปภาณ์ณภาภูมิษ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนคณะและหลักสูตรได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมโครงการ “TPM Technical Training 2024” ของทางบริษัท F&N ณ บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น (F&N Dairies Thailand Co., Ltd.)  Venue FNDT Rojana Factory, Ayutthaya Meeting Room จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Download