หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2024 1st International Conference on Robotics, Engineering, Science, and Technology (RESTCON 2024)
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2024 1st International Conference on Robotics, Engineering, Science, and Technology (RESTCON 2024)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-28 11:32:03

16-18 ก.พ. 2567 ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายกนก ศุภลักษณ์ นายณัฐพล กลั่นเพชร์ และนายณัฐกิตต์ สิขเรศสกุล เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง Robot Arm Control System via Ethernet with Kinect V2 Camera for use in Hazardous Areas ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2024 1st International Conference on Robotics, Engineering, Science, and Technology (RESTCON 2024) ณ โรงแรม Siam Bayshore, Pattaya, Thailand

Download