หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > บรรยากาศการเรียนรายวิชา Real Estate Project Life Cycle และ เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารชั้นปีที่ 3
บรรยากาศการเรียนรายวิชา Real Estate Project Life Cycle และ เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-01 10:24:40

บรรยากาศการเรียนรายวิชา Real Estate Project Life Cycle และ  เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารชั้นปีที่ 3 การเรียนจากสถานที่จริงได้เห็นมุมมองใหม่ๆของเนื้อหา และการปฏิบัติงานจริง จากประสบการณ์ของวิทยากรที่ให้ความรู้

Download