หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ The National Conference on Science Technology and Innovation 2024 (NCSTI 2024) Hybrid Conference
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ The National Conference on Science Technology and Innovation 2024 (NCSTI 2024) Hybrid Conference

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-22 11:25:49

5 มี.ค. 2567 ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ พร้อมด้วยนางสาวภาศิญา สงวนศักดิ์ และนายสหเกียรติ มงคลพงศพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจแบบสองล้อโดยใช้แนวคิดระบบสมองกลฝังตัวสำหรับหุ่นยนต์ ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The National Conference on Science Technology and Innovation 2024 (NCSTI 2024) Hybrid Conference "วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

โดยงานวิจัยดังกล่าว เป็นงานวิจัยของสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ มีรายชื่อผู้วิจัย ได้แก่ นางสาวภาศิญา สงวนศักดิ์ นายสหเกียรติ มงคลพงศพัฒน์ นายบุญญฤทธิ์ บุญภา ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ ดร.ไกรพ เจริญโสภา และ รศ.ดร.นารีนาถ รักสุนทร

Download