หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > วันสุดท้ายของโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบหุ่นยนต์
วันสุดท้ายของโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบหุ่นยนต์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-22 11:40:37

8 มีนาคม 2567 วันสุดท้ายของโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม SolidWorks สำหรับการออกแบบหุ่นยนต์ ณ ห้อง 4223 ตึก 42 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการฯ นี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

Download