หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อการจัดการสุขภาวะในพื้นที่เขตเมือง ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อการจัดการสุขภาวะในพื้นที่เขตเมือง ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-22 11:46:29

9 มี.ค. 2567 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อการจัดการสุขภาวะในพื้นที่เขตเมือง ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Download