หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ Professor Kosuke Takano (Ph.D.) จาก Kanagawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการ MOU
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ Professor Kosuke Takano (Ph.D.) จาก Kanagawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการ MOU

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-22 11:52:28

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Professor Kosuke Takano (Ph.D.) จาก Kanagawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

เพื่อหารือเกี่ยวกับการ MOU การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัย ณ ห้องพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download