หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome – Based Education (OBE)”
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome – Based Education (OBE)”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-22 12:14:29

เมื่อวันที่ 14 -15 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome – Based Education (OBE)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร  ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

Download