หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปลูกป่าเชิงอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน
คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปลูกป่าเชิงอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-22 12:24:22

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 ชมรมปลูกป่าสร้างโลก  คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปลูกป่าเชิงอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความสมดุลทางธรรมชาติ รวมไปถึงสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในด้านการเข้าวัด ณ วัดอโศการาม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญ เป็นศาสนสถานที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะพระธุตังคเจดีย์ เป็นพระเจดีย์หมู่รวม 13 องค์ แต่ละองค์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

Download