หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รุ่น 12 ได้รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "70th Anniversary of Thai-Egyptian Diplomatic Relations"
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รุ่น 12 ได้รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "70th Anniversary of Thai-Egyptian Diplomatic Relations"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-22 12:42:15

ชาญชัย ยุปานันท์ ชาญชัย ยุปานันท์ ศิษย์เก่าสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รุ่น 12 ได้รางวัลรองชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "70th Anniversary of Thai-Egyptian Diplomatic Relations" เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอียิปต์ Concept : ได้รับแรงบันดาลใจมาจากช้างไทยและสีธงชาติ ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อสารถึงประเทศไทย และ สัญลักษณ์นกอินทรีแห่งซาลาดินและสีธงชาติ ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อสารถึงประเทศอียิปต์

นํามาออกแบบให้เป็นตัวเลข 70 โดยออกแบบช้างไทย และนกอินทรีแห่งซาลาดินอยู่เคียงข้างกัน ก้าวไปพร้อมกัน เดินหน้าไปพร้อมกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งหันและกัน เพื่อสื่อสารถึงเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอียิปต์

Download