หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการเข้าศึกษาดูงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการเข้าศึกษาดูงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-26 11:46:41

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา เจ้าหน้าที่  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการเข้าศึกษาดูงาน พร้อมด้วยเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของทางคณะ ฯ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download