หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ “คิดดี ทำดี มีจิตสาธารณะ”
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ “คิดดี ทำดี มีจิตสาธารณะ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 14:53:46

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ “คิดดี ทำดี มีจิตสาธารณะ” โดยมีอาจารย์ ดร.นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ได้รีบเกียรติจากคุณเต๋าภูศิลป์ วารินรักษ์ ศิลปิน ดารา และอาสาสมัครดีเด่นผู้ทำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นวิทยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download