หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง! .. จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน”
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง! .. จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 15:31:57

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง! .. จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณกฤตภาส ณ พัทลุง จากบริษัท JOBTOPGUN เป็นวิทยากร ณ ห้อง 4701 อาคาร 47 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download