หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-09 11:47:30

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download