หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-09 11:52:12

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณี  ณ บริเวณลานหอพระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download