หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมด้วยกรรมการประจำคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2567
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมด้วยกรรมการประจำคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-05-03 13:10:56

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยกรรมการประจำคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download