หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2567 ในรูปแบบออนไลน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2567 ในรูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-05-03 13:17:30

วันที่ 18 เมษายน 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ 2  Quota  ประจำปีการศึกษา 2567 ในรูปแบบออนไลน์ โดยบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเป็นกันเอง รวมถึงนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้แสดงศักยภาพของตนเองในการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้

Download