หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (วันจันทร์-วันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2567 ในรูปแบบออนไลน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (วันจันทร์-วันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2567 ในรูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-05-03 13:23:10

วันที่ 19 เมษายน 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (วันจันทร์-วันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2567 ในรูปแบบออนไลน์

Download