หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม (ระดับผู้นำนักศึกษา)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม (ระดับผู้นำนักศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-05-03 13:35:36

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม (ระดับผู้นำนักศึกษา) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 - 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมนิว ทราเวล บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี