หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-05-03 13:43:39

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานประชุม ณ โรงแรมนิว ทราเวล บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี


Download