หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการอบรม "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการอบรม "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-05-03 13:50:04

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการอบรม "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนายกิตตินันท์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 ซึ่งโครงการนี้จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download