หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Light Festival Winter illumination 2024 ณ สัทธาอุทยาน จังหวัดราชบุรี
สาขาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Light Festival Winter illumination 2024 ณ สัทธาอุทยาน จังหวัดราชบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-05-03 13:55:11

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชญา ครูเกษตร อาจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ และ อาจารย์ ดร. ณัฐพนธ์  อนุสรณ์ทรางกูร พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปี 4 สาขาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Light Festival Winter illumination 2024  ณ สัทธาอุทยาน จังหวัดราชบุรี เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยีและเทคนิคการออกแบบจัดแสดงระบบแสงสี ผสมผสานกับงานศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย รวมถึงสื่อผสมผสานอื่น ๆ ที่นำมาร่วมประยุกต์ใช้กับงานออกแบบเพื่อสนับสนุนบรรยากาศของงานให้มีความน่าสนใจ


Download