หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
สาขาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-05-03 13:59:07

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชญา ครูเกษตร อาจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ และ อาจารย์ ดร. ณัฐพนธ์  อนุสรณ์ทรางกูร พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปี 4 สาขาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์  เพื่อให้นักศึกษา เรียนรู้กระบวนการทำงานขององค์กรที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน  อีกทั้งยังได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนอัมพวา เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความเป็นมา และสามารถนำไปต่อยอด เพื่อใช้กับการออกแบบนิทรรศการในอนาคตได้

Download