หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร
รับสมัคร

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "เต็มใจ × แคมเปญ ONE TO THREE หนึ่งถุงสามชีวิต"
ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ"เต็มใจ × แคมเปญ ONE TO THREE หนึ่งถุงสามชีวิต"ใน ...
2023-10-16 15:31:20
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่สาธารณรัฐเบลารุส
ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีอานาเขตครอบคลุมประเทศไทย ไ ...
2023-10-16 15:18:09
อนาคตนักออกแบบที่ดี โอกาสในอาชีพดีๆ รอพวกเราอยู่ "Direct Admission" รับตรงรอบสุดท้าย
อนาคตนักออกแบบที่ดี โอกาสในอาชีพดีๆ รอพวกเราอยู่ "Direct Admission" รับตรงรอบสุดท้ายสาขาวิ ...
2023-05-29 12:57:27
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3 Admission)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรีประ ...
2023-05-15 10:24:40
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota
อย่าช้า!!!!!!  วันสุดท้ายของการสมัครรอบที่ 2 Quotaคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2023-03-31 10:34:05
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐ ...
2023-02-09 08:39:24
วารสารดีไซน์เอคโค เปิดรับพิจารณาบทความ
วารสารดีไซน์เอคโค เปิดรับพิจารณาบทความ ประเภท1.บทความวิชาการ (Academic Article)2.บทความวิจัย (Resear ...
2023-01-27 14:28:25
ประกาศย้อนหลัง