หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร
รับสมัคร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3 Admission)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรีประ ...
2023-05-15 10:24:40
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota
อย่าช้า!!!!!!  วันสุดท้ายของการสมัครรอบที่ 2 Quotaคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2023-03-31 10:34:05
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐ ...
2023-02-09 08:39:24
วารสารดีไซน์เอคโค เปิดรับพิจารณาบทความ
วารสารดีไซน์เอคโค เปิดรับพิจารณาบทความ ประเภท1.บทความวิชาการ (Academic Article)2.บทความวิจัย (Resear ...
2023-01-27 14:28:25
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
รอบที่ 1 (Portfolio) เปิดแล้วนะวิคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึ ...
2023-01-06 14:23:08
เปิดรับสมัครอบรม ICT ออนไลน์
เปิดรับสมัครอบรม ICT ออนไลน์ (ป.ตรี) รอบเดือน พ.ย. 65 จำนวนจำกัด !!!สมัครอบรมได้ที่ : www.ict.ssru.a ...
2022-11-02 10:43:31
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
รอบที่ 1 (Portfolio) เปิดแล้วนะวิคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึ ...
2022-11-02 10:31:11
ประกาศย้อนหลัง