หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศา ...
2022-07-18 11:23:54
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทำหลักสูตรใหม่วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์อัจฉริยะ
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธาน ...
2022-07-18 09:39:35
การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาพบบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกร ...
2022-06-16 12:52:30
ประชุมเตรียมความพร้อมในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรต ...
2022-06-16 12:03:30
ข่าวย้อนหลัง