หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับคุณ Mai Weidong นายกสมาคมกิติมศักดิ์ บริษัท RUNERGY
วันที่ 5 พฤษาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อ ...
2022-06-15 11:35:21
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ 25 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานในที่ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนว ...
2022-06-15 09:50:31
ข่าวย้อนหลัง