หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทำนุศิลปะและวัฒนธรรม > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีขอขมาองค์พระวิษณุกรรม เพื่อทำการบูรณะและปรับภูมิทัศน์บริเวณองค์พระวิษณุกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีขอขมาองค์พระวิษณุกรรม เพื่อทำการบูรณะและปรับภูมิทัศน์บริเวณองค์พระวิษณุกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-02-14 15:57:38

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีขอขมาองค์พระวิษณุกรรม เพื่อทำการบูรณะและปรับภูมิทัศน์บริเวณองค์พระวิษณุกรรมซึ่งเป็นเทพแห่งวิศวกรรมในฐานะครูช่าง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าวDownload