หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้านิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้านิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 14:08:58

วันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญเรือน รัศมี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสมัย โสพันธ์ อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต ได้เข้านิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ณ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การลงนามความร่วมมือ (MOU)

Download