หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทุนการศึกษา > บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา จำนวน 2 อัตรา
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-23 09:43:44

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลชั้นนำของโลก ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและได้มาตรฐาน ปัจจุบันโรงงานที่ตั้งอยู่ปราจีนบุรีและพระนครศรีอยุธยา

มีความประสงค์เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลาการฝึกงาน/สหกิจศึกษามากกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ทำให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ และการก้าวสู่ระบบการทำงานในอนาคต และมีโอกาสร่วมงานกับบริษัทฯ ภายหลังจากจบการศึกษา


Download