หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร
รับสมัคร

หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ...
2023-10-17 09:54:15
หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ...
2023-10-17 09:52:05
หลักสูตรด้านการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
หลักสูตรด้านการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ...
2023-10-17 09:49:49
ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "เต็มใจ × แคมเปญ ONE TO THREE หนึ่งถุงสามชีวิต"
ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ"เต็มใจ × แคมเปญ ONE TO THREE หนึ่งถุงสามชีวิต"ใน ...
2023-10-16 15:31:20
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่สาธารณรัฐเบลารุส
ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีอานาเขตครอบคลุมประเทศไทย ไ ...
2023-10-16 15:18:09
อนาคตนักออกแบบที่ดี โอกาสในอาชีพดีๆ รอพวกเราอยู่ "Direct Admission" รับตรงรอบสุดท้าย
อนาคตนักออกแบบที่ดี โอกาสในอาชีพดีๆ รอพวกเราอยู่ "Direct Admission" รับตรงรอบสุดท้ายสาขาวิ ...
2023-05-29 12:57:27
ประกาศย้อนหลัง