หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยดำเนินการรายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมทุกคนที่เคยกู้ยืม ในปีการศึกษา 2566 ทั้งหมด จำน ...
2024-05-14 13:59:42
ประกาศรับชุดครุยวิทยฐานะเฉพาะบัณฑิตที่ตัดชุดครุย
18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. (ไม่มีพักเที่ยง) สนามกีฬาแบดมินตันชั้น 3 กองพัฒนานัก ...
2024-05-14 13:55:32
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ได้ที่เว็บไซต์  ...
2024-05-03 13:04:27
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นักศึกษาที่กู้ยืม กองทุน กยศ. ขอให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่จะต้องชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ...
2024-05-03 09:22:40
เปิดรับสมัคร อบรม ICT (ป.ตรี) รอบเดือน พฤษภาคม 2567 จำนวนจำกัด
เปิดรับสมัคร อบรม ICT (ป.ตรี) รอบเดือน พฤษภาคม 2567 จำนวนจำกัดลงทะเบียนได้ที่ :  https://evt.ss ...
2024-05-03 09:20:18
ประกาศย้อนหลัง