หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

ประกาศขอความร่วมมือนักเรียน/นักศึกษา ย้ายข้อมูลบน Google Workspace
ประกาศขอความร่วมมือนักเรียน/นักศึกษา ย้ายข้อมูลบน Google Workspace*** ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 **** ...
2023-06-09 10:24:56
ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์
นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ได้แล้วนะ สามารถทำตามขั้นตอน การชำระเงินง่ายๆ ได้หล ...
2023-06-09 10:22:33
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายละเอียด ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 (รอบที่ 4 Direct Admission)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายละเอียด ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 (รอบที่ 4 Direct Ad ...
2023-06-09 10:16:40
SSRU Closet จำหน่ายเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
SSRU Closet  จำหน่ายเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบใครยังไม่รู้จะไปหาซื้อชุดนักศึกษาถูกระเบ ...
2023-06-02 13:28:00
เปิดรับสมัครอบรม ICT ออนไลน์ (ป.ตรี) รอบเดือน มิถุนายน 2566 จำนวนจำกัด
เปิดรับสมัครอบรม ICT ออนไลน์ (ป.ตรี) รอบเดือน มิถุนายน 2566 จำนวนจำกัด*** สมัครอบรมได้ที่ : www.ict. ...
2023-06-02 13:24:29
ประกาศเกียรติคุณสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2565
ประกาศเกียรติคุณสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึก ...
2023-05-29 12:55:01
การยกเลิกรายวิชา,ประเมินอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ที่ reg.ssru.ac.th
การยกเลิกรายวิชา,ประเมินอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ที่&nb ...
2023-05-29 12:34:22
ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2 ...
2023-05-29 12:30:45
ประกาศย้อนหลัง