หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio
ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio ...
2023-03-29 10:35:16
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติม
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาโดยยื่นเอกสารไม่สมบ ...
2023-03-29 10:32:00
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถ Walk-in เข้ามา ...
2023-03-29 10:29:13
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้ด้านการทำงานแบบมืออาชีพ
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ PTG Energy ได้กำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้และประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ ในว ...
2023-03-29 10:23:47
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนัก ...
2023-03-29 10:16:02
รับชุดครุยวิทยฐานะ ชุดนักศึกษา รอบที่1 และ 2
**แจ้งรับชุดครุยวิทยฐานะ ชุดเข้าเฝ้า(ตัดซื้อ) ชุดนักศึกษา รอบที่1 และ 2 (สั่งจองวันที่ 25-27 พฤศจิกา ...
2023-03-29 10:11:11
ขอแจ้งปิดทำการสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งปิดทำการสำนักงานคณะฯ ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และ ...
2023-03-27 14:30:20
การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 *** http ...
2023-03-01 15:32:06
เครื่องแต่งกายถูกกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ติดต่อซื้อเครื่องแต่งกายถูกระเบียบได้ที่ Line shopหรือเดินทางมาด้วยตนเอง: อาคารศรีจุฑาภา ตึก21 (บัณฑ ...
2023-02-23 10:26:57
ประกาศย้อนหลัง